ช่อง
Jayy Crane
ผู้ติดตาม
703,000 คน
จำนวนวีดีโอ
118 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
67,925,685 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
575,641 ครั้ง
ช่อง : Jayy Crane
ผู้ติดตาม : 703,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 118 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 67,925,685 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 575,641 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jayy Crane