ช่อง
Jayy Crane
ผู้ติดตาม
594,000 คน
จำนวนวีดีโอ
103 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
53,615,410 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
520,538 ครั้ง
ช่อง : Jayy Crane
ผู้ติดตาม : 594,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 103 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 53,615,410 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 520,538 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jayy Crane