ช่อง
Jayy Crane
ผู้ติดตาม
696,000 คน
จำนวนวีดีโอ
117 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
66,991,172 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
572,574 ครั้ง
ช่อง : Jayy Crane
ผู้ติดตาม : 696,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 117 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 66,991,172 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 572,574 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jayy Crane