ช่อง
Jayy Crane
ผู้ติดตาม
691,000 คน
จำนวนวีดีโอ
117 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
65,221,362 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
557,448 ครั้ง
ช่อง : Jayy Crane
ผู้ติดตาม : 691,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 117 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 65,221,362 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 557,448 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jayy Crane