ช่อง
วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-
ผู้ติดตาม
442,000 คน
จำนวนวีดีโอ
503 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
76,000,924 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
151,095 ครั้ง
ช่อง : วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-
ผู้ติดตาม : 442,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 503 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 76,000,924 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 151,095 ครั้ง
-สำหรับคนรักและชื่นชอบในฟุตบอล-
ตัวอย่าง VDO ของช่อง วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-