ช่อง
วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-
ผู้ติดตาม
836,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,038 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
205,462,655 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
197,941 ครั้ง
ช่อง : วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-
ผู้ติดตาม : 836,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,038 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 205,462,655 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 197,941 ครั้ง
-สำหรับคนรักและชื่นชอบในฟุตบอล-
ตัวอย่าง VDO ของช่อง วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-