ช่อง
วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-
ผู้ติดตาม
1,520,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,647 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
384,110,742 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
233,218 ครั้ง
ช่อง : วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-
ผู้ติดตาม : 1,520,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,647 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 384,110,742 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 233,218 ครั้ง
-สำหรับคนรักและชื่นชอบในฟุตบอล-
ตัวอย่าง VDO ของช่อง วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-