ช่อง
วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-
ผู้ติดตาม
1,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,391 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
323,054,463 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
232,246 ครั้ง
ช่อง : วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-
ผู้ติดตาม : 1,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,391 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 323,054,463 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 232,246 ครั้ง
-สำหรับคนรักและชื่นชอบในฟุตบอล-
ตัวอย่าง VDO ของช่อง วาทะลูกหนัง -Foot ball Quotes-