ช่อง
1 MILL
ผู้ติดตาม
1,450,000 คน
จำนวนวีดีโอ
115 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
742,991,708 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,460,797 ครั้ง
ช่อง : 1 MILL
ผู้ติดตาม : 1,450,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 115 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 742,991,708 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,460,797 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 1 MILL