ช่อง
1 MILL
ผู้ติดตาม
1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ
52 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
510,614,835 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
9,819,516 ครั้ง
ช่อง : 1 MILL
ผู้ติดตาม : 1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 52 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 510,614,835 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 9,819,516 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 1 MILL