ช่อง
1 MILL
ผู้ติดตาม
1,540,000 คน
จำนวนวีดีโอ
134 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
817,125,500 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,097,951 ครั้ง
ช่อง : 1 MILL
ผู้ติดตาม : 1,540,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 134 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 817,125,500 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,097,951 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 1 MILL