ช่อง
OG-ANIC
ผู้ติดตาม
3,410,000 คน
จำนวนวีดีโอ
49 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,139,313,471 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
23,251,295 ครั้ง
ช่อง : OG-ANIC
ผู้ติดตาม : 3,410,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 49 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,139,313,471 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 23,251,295 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง OG-ANIC