ช่อง
TV Thunder Official
ผู้ติดตาม
6,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ
15,776 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,871,700,133 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
245,417 ครั้ง
ช่อง : TV Thunder Official
ผู้ติดตาม : 6,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 15,776 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,871,700,133 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 245,417 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TV Thunder Official