ช่อง
TV Thunder Official
ผู้ติดตาม
6,660,000 คน
จำนวนวีดีโอ
14,540 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,748,450,352 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
257,803 ครั้ง
ช่อง : TV Thunder Official
ผู้ติดตาม : 6,660,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 14,540 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,748,450,352 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 257,803 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TV Thunder Official