ช่อง
TV Thunder Official
ผู้ติดตาม
6,540,000 คน
จำนวนวีดีโอ
14,014 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,678,793,725 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
262,508 ครั้ง
ช่อง : TV Thunder Official
ผู้ติดตาม : 6,540,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 14,014 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,678,793,725 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 262,508 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TV Thunder Official