ช่อง
TV Thunder Official
ผู้ติดตาม
6,910,000 คน
จำนวนวีดีโอ
15,954 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,891,634,598 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
243,928 ครั้ง
ช่อง : TV Thunder Official
ผู้ติดตาม : 6,910,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 15,954 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,891,634,598 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 243,928 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TV Thunder Official