ช่อง
TV Thunder Official
ผู้ติดตาม
5,740,000 คน
จำนวนวีดีโอ
11,632 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,218,783,709 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
276,718 ครั้ง
ช่อง : TV Thunder Official
ผู้ติดตาม : 5,740,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 11,632 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,218,783,709 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 276,718 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง TV Thunder Official