ช่อง
Studio Wabi Sabi
ผู้ติดตาม
1,650,000 คน
จำนวนวีดีโอ
477 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
817,238,799 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,713,289 ครั้ง
ช่อง : Studio Wabi Sabi
ผู้ติดตาม : 1,650,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 477 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 817,238,799 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,713,289 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Studio Wabi Sabi