ช่อง
RYUNTIME
ผู้ติดตาม
643,000 คน
จำนวนวีดีโอ
874 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
192,343,935 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
220,073 ครั้ง
ช่อง : RYUNTIME
ผู้ติดตาม : 643,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 874 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 192,343,935 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 220,073 ครั้ง
안녕하세요 륜입니다
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RYUNTIME