ช่อง
RYUNTIME
ผู้ติดตาม
492,000 คน
จำนวนวีดีโอ
494 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
111,180,346 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
225,061 ครั้ง
ช่อง : RYUNTIME
ผู้ติดตาม : 492,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 494 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 111,180,346 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 225,061 ครั้ง
안녕하세요 륜입니다
ตัวอย่าง VDO ของช่อง RYUNTIME