ช่อง
ZANI official
ผู้ติดตาม
63,900 คน
จำนวนวีดีโอ
23 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,755,006 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
119,783 ครั้ง
ช่อง : ZANI official
ผู้ติดตาม : 63,900 คน
จำนวนวีดีโอ : 23 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,755,006 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 119,783 ครั้ง
ศิลปินอิสระ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ZANI official
2-1=0 cover by zani
150 days ago