ช่อง
ZANI official
ผู้ติดตาม
110,000 คน
จำนวนวีดีโอ
54 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
6,047,275 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
111,987 ครั้ง
ช่อง : ZANI official
ผู้ติดตาม : 110,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 54 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 6,047,275 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 111,987 ครั้ง
ศิลปินอิสระ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ZANI official
2-1=0 cover by zani
972 days ago