ช่อง
ZANI official
ผู้ติดตาม
101,000 คน
จำนวนวีดีโอ
42 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
5,321,735 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
126,708 ครั้ง
ช่อง : ZANI official
ผู้ติดตาม : 101,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 42 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 5,321,735 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 126,708 ครั้ง
ศิลปินอิสระ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ZANI official
2-1=0 cover by zani
427 days ago