ช่อง
สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
ผู้ติดตาม
3,610,000 คน
จำนวนวีดีโอ
141 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
403,686,900 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,863,028 ครั้ง
ช่อง : สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
ผู้ติดตาม : 3,610,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 141 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 403,686,900 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,863,028 ครั้ง
"สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ" เปิดช่อง 4 มี.ค. 2020
07 03 63 // 10,000 sub
11 03 63 // 100,000 sub
07 04 63 // 300,000 sub
22 04 63 // 400,000 sub
12 05 63 // 500,000 sub
20 05 63 // 600,000 sub
25 05 63 // 700,000 sub
05 06 63 // 800,000 sub
22 06 63 // 900,000 sub
18 07 63 // 1,000,000 sub
ตัวอย่าง VDO ของช่อง สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ