ช่อง
สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
ผู้ติดตาม
5,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ
273 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
759,232,976 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,781,073 ครั้ง
ช่อง : สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
ผู้ติดตาม : 5,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 273 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 759,232,976 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,781,073 ครั้ง
"สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ" เปิดช่อง 4 มี.ค. 2020
07 03 63 // 10,000 sub
11 03 63 // 100,000 sub
07 04 63 // 300,000 sub
22 04 63 // 400,000 sub
12 05 63 // 500,000 sub
20 05 63 // 600,000 sub
25 05 63 // 700,000 sub
05 06 63 // 800,000 sub
22 06 63 // 900,000 sub
18 07 63 // 1,000,000 sub
ตัวอย่าง VDO ของช่อง สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ
อิโซเก
61 days ago
ลงช้า..
517 days ago
4 ปิง
536 days ago