ช่อง
4 OF FUN STUDIO
ผู้ติดตาม
783,000 คน
จำนวนวีดีโอ
776 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
255,378,837 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
329,096 ครั้ง
ช่อง : 4 OF FUN STUDIO
ผู้ติดตาม : 783,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 776 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 255,378,837 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 329,096 ครั้ง
ผมคือ อัลเฟน็อค
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 4 OF FUN STUDIO