ช่อง
บักโพธิ์ Channel
ผู้ติดตาม
889,000 คน
จำนวนวีดีโอ
682 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
343,637,538 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
503,867 ครั้ง
ช่อง : บักโพธิ์ Channel
ผู้ติดตาม : 889,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 682 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 343,637,538 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 503,867 ครั้ง
ช่อง "บักโพธิ์ Channel" มาแล้วกัฟฟฟฟ
มาเรียนรู้การเลี้ยงลูกน้อย ดูแล ทั้งอาหารและเมนูสร้างสรรค์ที่ทำให็ลูกน้อยก็ได้ ทานเองก็ดี
เราเป็นพ่อๆ และ แม่ๆ ยุคใหม่ ที่ต้องลองผิดลองถูก เรียนรู้และลงมือทำไปด้วยกัน
รวมตัวกันสร้าง community แห่งการเรียนรู้การดูแลลูกน้อยไปกับพวกเรากันในช่องนี้กันนะกัฟฟฟ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง บักโพธิ์ Channel