ช่อง
PetchZ
ผู้ติดตาม
397,000 คน
จำนวนวีดีโอ
285 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
33,901,345 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
118,952 ครั้ง
ช่อง : PetchZ
ผู้ติดตาม : 397,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 285 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 33,901,345 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 118,952 ครั้ง
เส้นทางของการเรียนรู้ภาษา อย่าไปกลัวที่จะพูดผิด เราเรียนรู้จากมันได้ และเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน Mistakes make progress. Let's learn together!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PetchZ