ช่อง
PetchZ
ผู้ติดตาม
308,000 คน
จำนวนวีดีโอ
151 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21,353,135 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
141,411 ครั้ง
ช่อง : PetchZ
ผู้ติดตาม : 308,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 151 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 21,353,135 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 141,411 ครั้ง
เส้นทางของการเรียนรู้ภาษา อย่าไปกลัวที่จะพูดผิด เราเรียนรู้จากมันได้ และเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน Mistakes make progress. Let's learn together!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PetchZ