ช่อง
PetchZ
ผู้ติดตาม
379,000 คน
จำนวนวีดีโอ
249 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
30,874,514 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
123,994 ครั้ง
ช่อง : PetchZ
ผู้ติดตาม : 379,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 249 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 30,874,514 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 123,994 ครั้ง
เส้นทางของการเรียนรู้ภาษา อย่าไปกลัวที่จะพูดผิด เราเรียนรู้จากมันได้ และเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน Mistakes make progress. Let's learn together!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PetchZ