ช่อง
PetchZ
ผู้ติดตาม
285,000 คน
จำนวนวีดีโอ
136 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
19,188,502 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
141,092 ครั้ง
ช่อง : PetchZ
ผู้ติดตาม : 285,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 136 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 19,188,502 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 141,092 ครั้ง
เส้นทางของการเรียนรู้ภาษา อย่าไปกลัวที่จะพูดผิด เราเรียนรู้จากมันได้ และเราจะเรียนรู้ไปด้วยกัน Mistakes make progress. Let's learn together!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PetchZ