ช่อง
GRACEKANKLAOOFFICIAL
ผู้ติดตาม
346,000 คน
จำนวนวีดีโอ
130 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
30,807,568 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
236,981 ครั้ง
ช่อง : GRACEKANKLAOOFFICIAL
ผู้ติดตาม : 346,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 130 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 30,807,568 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 236,981 ครั้ง
Grace (Kanklao Duaysianklao) Official Youtube Channel
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GRACEKANKLAOOFFICIAL