ช่อง
GRACEKANKLAOOFFICIAL
ผู้ติดตาม
322,000 คน
จำนวนวีดีโอ
68 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
25,320,276 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
372,357 ครั้ง
ช่อง : GRACEKANKLAOOFFICIAL
ผู้ติดตาม : 322,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 68 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 25,320,276 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 372,357 ครั้ง
Grace (Kanklao Duaysianklao) Official Youtube Channel
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GRACEKANKLAOOFFICIAL