ช่อง
GRACEKANKLAOOFFICIAL
ผู้ติดตาม
290,000 คน
จำนวนวีดีโอ
49 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21,695,408 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
442,763 ครั้ง
ช่อง : GRACEKANKLAOOFFICIAL
ผู้ติดตาม : 290,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 49 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 21,695,408 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 442,763 ครั้ง
Grace (Kanklao Duaysianklao) Official Youtube Channel
ตัวอย่าง VDO ของช่อง GRACEKANKLAOOFFICIAL