ช่อง
คุยกับลุงช่าง
ผู้ติดตาม
694,000 คน
จำนวนวีดีโอ
860 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
52,370,157 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
60,896 ครั้ง
ช่อง : คุยกับลุงช่าง
ผู้ติดตาม : 694,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 860 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 52,370,157 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 60,896 ครั้ง
บอกเล่า...เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับอาคาร บ้านเรือน พูดคุยเรื่องบ้าน ปัญหาเรื่องบ้าน
...แก้ไขปัญหาเรื่องบ้าน เหมือนมีลุงช่างเป็นเพื่อนบ้าน(ok)(ok)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง คุยกับลุงช่าง
Live 29-06-22
2 days ago
Live 26-06-22
5 days ago
Live 22-06-22
9 days ago
Live 19-06-22
12 days ago
Live 16-09-65
15 days ago
Live 15-06-22
16 days ago
Live 12-06-65
19 days ago
Special Live 9-06-65
22 days ago
Live 8-06-22
23 days ago
Live 5-06-22
26 days ago
Live 1-06-22
30 days ago
Live 29-05-22
33 days ago
Live 25-05-22
37 days ago
Live 22-05-22
40 days ago
Live 18-05-22
44 days ago
Live 15-05-22
47 days ago
Live 11-05-22
51 days ago
Live 8-5-22
54 days ago
Live 4-05-22
58 days ago
Live 1-05-22
61 days ago
Live 27-04-22
65 days ago
Live 24-04-22
68 days ago
Live 21-04-22
71 days ago
Live 17-04-22
75 days ago
Live 13-04-22
79 days ago
Live 10-04-22
82 days ago
Live 7-04-22
85 days ago
Live 3-04-22
89 days ago
Live 30-03-22
93 days ago
Live 27-03-22
96 days ago
Live 23-03-22
100 days ago
Live 20-03-22
103 days ago
Live 16-03-22
107 days ago
Live 13-03-22
110 days ago
Live 9-03-22
114 days ago
Live 6-03-22
117 days ago
Live -03-22
120 days ago
Live 27-02-22
124 days ago
Live 23-02-22
128 days ago
Live 16-02-22
135 days ago
Live 13-02-22
138 days ago
Live 9-02-22
142 days ago
Live 6-02-22
145 days ago
Live 2-02-22
149 days ago
Live 30-01-22
152 days ago
Live 26-01-22
156 days ago
Live 23-01-22
159 days ago
Live 19-01-22
163 days ago
Live 16-2-22
166 days ago
Live 12-01-22
170 days ago
Live 9-1-22
173 days ago
Live 5-01-22
177 days ago
Live 29-12-21
184 days ago
Live 26-12-21
187 days ago
Live 22-12-21
191 days ago
Live 12-12-21
201 days ago
Live 8-12-21
205 days ago
Live 1-12-21
212 days ago
Live 28-11-21
215 days ago
Live 17-11-21
226 days ago
Live 7-11-21 Q&A
236 days ago
Live 3-11-21
240 days ago
Live 31-10-21
243 days ago
Live 20-10-21
254 days ago
Live 13-10-21
261 days ago
Live 6-10-21
268 days ago
Live 29-09-21
275 days ago
Live 26-09-21
278 days ago
Live 19-09-21
285 days ago
Live : 12-09-21
292 days ago
Live 8-09-21
296 days ago
Live 5-09-21
299 days ago
Livw 1-09-21
303 days ago
Live 29-08-21
306 days ago
Live 25-08-21
310 days ago
Live 22-08-21
313 days ago
Live 18-08-21
317 days ago
Live 11-08-21
324 days ago
Live 1-08-21 Q&A
334 days ago
Live 25-07-21
341 days ago
Live 21-07-21
345 days ago
Live 14-07-21 Q&A
352 days ago
Live 14-07-21 Q&A
352 days ago
Live 11-07-21
355 days ago
Live 4-07-21
362 days ago
Live 30-06-21
366 days ago
Live 20-06-21
376 days ago
Live 16-06-21
380 days ago
Special Live : 9-06-21
387 days ago
Live 30-05-21
397 days ago
Live 23-05-21
404 days ago
Live 9-05-21
418 days ago
Live 18-04-21
439 days ago
Live 11-04-21
446 days ago
Live 28-03-21
460 days ago
Live 21-03-21
467 days ago
Live 14-03-21
474 days ago
Live 7-03-21
481 days ago
Live 28-02-21
488 days ago
Live 21-02-21
495 days ago
Live 21-02-21
495 days ago
Live 7-2-21
509 days ago
Live :24-01-21
523 days ago
Live : 10-01-21
537 days ago
Live : 7-12-20
571 days ago
Live 11-10-20
628 days ago
test
688 days ago