ช่อง
คุยกับลุงช่าง
ผู้ติดตาม
379,000 คน
จำนวนวีดีโอ
227 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
21,807,687 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
96,069 ครั้ง
ช่อง : คุยกับลุงช่าง
ผู้ติดตาม : 379,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 227 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 21,807,687 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 96,069 ครั้ง
บอกเล่า...เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับอาคาร บ้านเรือน พูดคุยเรื่องบ้าน ปัญหาเรื่องบ้าน
...แก้ไขปัญหาเรื่องบ้าน เหมือนมีลุงช่างเป็นเพื่อนบ้าน(ok)(ok)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง คุยกับลุงช่าง
Live 7-2-21
19 days ago
Live :24-01-21
33 days ago
Live : 10-01-21
47 days ago
Live : 7-12-20
81 days ago
Live 11-10-20
138 days ago
test
198 days ago