ช่อง
123records
ผู้ติดตาม
484,000 คน
จำนวนวีดีโอ
171 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
279,560,674 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,634,858 ครั้ง
ช่อง : 123records
ผู้ติดตาม : 484,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 171 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 279,560,674 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,634,858 ครั้ง
Ekamai-bangkok music label
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 123records
24 October BE 2566
39 days ago
10 May BE 2566
207 days ago
7 May BE 2566
209 days ago
18 April BE 2566
228 days ago
24 March BE 2566
253 days ago
24 March BE 2566
254 days ago
นาย Teaser
334 days ago
Stamp x Suntur - SKY
1138 days ago