ช่อง
123records
ผู้ติดตาม
362,000 คน
จำนวนวีดีโอ
122 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
157,822,503 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,293,627 ครั้ง
ช่อง : 123records
ผู้ติดตาม : 362,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 122 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 157,822,503 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,293,627 ครั้ง
Ekamai-bangkok music label
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 123records
Stamp x Suntur - SKY
405 days ago