ช่อง
Babyjingko
ผู้ติดตาม
709,000 คน
จำนวนวีดีโอ
404 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
80,278,715 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
198,710 ครั้ง
ช่อง : Babyjingko
ผู้ติดตาม : 709,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 404 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 80,278,715 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 198,710 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Babyjingko