ช่อง
Babyjingko
ผู้ติดตาม
745,000 คน
จำนวนวีดีโอ
453 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
88,576,736 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
195,534 ครั้ง
ช่อง : Babyjingko
ผู้ติดตาม : 745,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 453 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 88,576,736 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 195,534 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Babyjingko
#grwm in seoul ??
112 days ago