ช่อง
teera47 kids
ผู้ติดตาม
2,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,636 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
948,771,888 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
579,934 ครั้ง
ช่อง : teera47 kids
ผู้ติดตาม : 2,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,636 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 948,771,888 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 579,934 ครั้ง
เป็นความรักที่พ่อ แม่ มอบให้กับลูก...และยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งที่ดีงามของสถาบันครอบครัวให้อยู่ติดตัวลูกไปตลอด..รวมถึงได้เห็นถึงพัฒนาการของลูก ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ฯลฯ อีกมากมาย..ขอเชิญชวนมาร่วมกดติดตาม กดไลท์ กดแชร์ ส่งต่อความสุขร่วมกับชองของเราครับ..."ขอกราบขอบพระคุณครับ"
ตัวอย่าง VDO ของช่อง teera47 kids
Happy Birthday to You
398 days ago
Tammy by friend
416 days ago
Tammy
464 days ago
HappY BirthdaY
491 days ago
ฟ้อน LOVE MOM
935 days ago
sing hippo By tammy
1187 days ago