ช่อง
แป้งฝุ่น ปายุด
ผู้ติดตาม
1,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ
113 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
87,299,617 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
772,563 ครั้ง
ช่อง : แป้งฝุ่น ปายุด
ผู้ติดตาม : 1,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 113 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 87,299,617 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 772,563 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง แป้งฝุ่น ปายุด
ปมดาม่า
1018 days ago