ช่อง
แป้งฝุ่น ปายุด
ผู้ติดตาม
1,170,000 คน
จำนวนวีดีโอ
48 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
24,900,551 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
518,761 ครั้ง
ช่อง : แป้งฝุ่น ปายุด
ผู้ติดตาม : 1,170,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 48 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 24,900,551 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 518,761 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง แป้งฝุ่น ปายุด
ปมดาม่า
291 days ago