ช่อง
แป้งฝุ่น ปายุด
ผู้ติดตาม
1,440,000 คน
จำนวนวีดีโอ
104 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
78,959,090 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
759,222 ครั้ง
ช่อง : แป้งฝุ่น ปายุด
ผู้ติดตาม : 1,440,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 104 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 78,959,090 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 759,222 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง แป้งฝุ่น ปายุด
ปมดาม่า
839 days ago