ช่อง
SomchaiDIY
ผู้ติดตาม
798,000 คน
จำนวนวีดีโอ
669 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
103,779,824 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
155,127 ครั้ง
ช่อง : SomchaiDIY
ผู้ติดตาม : 798,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 669 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 103,779,824 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 155,127 ครั้ง
นำเสนอความรู้งานช่างสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างให้สามารถแก้ปัญหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SomchaiDIY
ไฟดับ
310 days ago