ช่อง
SomchaiDIY
ผู้ติดตาม
724,000 คน
จำนวนวีดีโอ
559 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
90,174,574 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
161,314 ครั้ง
ช่อง : SomchaiDIY
ผู้ติดตาม : 724,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 559 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 90,174,574 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 161,314 ครั้ง
นำเสนอความรู้งานช่างสำหรับคนที่ไม่เป็นช่างให้สามารถแก้ปัญหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SomchaiDIY