ช่อง
เอพาแหล
ผู้ติดตาม
140,000 คน
จำนวนวีดีโอ
72 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,854,672 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
178,537 ครั้ง
ช่อง : เอพาแหล
ผู้ติดตาม : 140,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 72 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 12,854,672 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 178,537 ครั้ง
แหลทุกงาน บานฉ่ำแบบ เอ ศุภชัย
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เอพาแหล