ช่อง
ต่าย อรทัย OFFICIAL
ผู้ติดตาม
1,440,000 คน
จำนวนวีดีโอ
396 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
372,912,600 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
941,698 ครั้ง
ช่อง : ต่าย อรทัย OFFICIAL
ผู้ติดตาม : 1,440,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 396 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 372,912,600 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 941,698 ครั้ง
Hello I'm Tai Orathai is a Thai luk thung (Thai country music) singer in Thailand. Thanks for following me
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ต่าย อรทัย OFFICIAL
1 December BE 2565
187 days ago