ช่อง
ต่าย อรทัย OFFICIAL
ผู้ติดตาม
940,000 คน
จำนวนวีดีโอ
340 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
163,420,531 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
480,649 ครั้ง
ช่อง : ต่าย อรทัย OFFICIAL
ผู้ติดตาม : 940,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 340 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 163,420,531 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 480,649 ครั้ง
Hello I'm Tai Orathai is a Thai luk thung (Thai country music) singer in Thailand. Thanks for following me
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ต่าย อรทัย OFFICIAL