ช่อง
ต่าย อรทัย OFFICIAL
ผู้ติดตาม
1,510,000 คน
จำนวนวีดีโอ
421 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
405,514,733 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
963,218 ครั้ง
ช่อง : ต่าย อรทัย OFFICIAL
ผู้ติดตาม : 1,510,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 421 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 405,514,733 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 963,218 ครั้ง
Hello I'm Tai Orathai is a Thai luk thung (Thai country music) singer in Thailand. Thanks for following me
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ต่าย อรทัย OFFICIAL
1 December BE 2565
366 days ago