ช่อง
อีจ๊ะ Channel
ผู้ติดตาม
600,000 คน
จำนวนวีดีโอ
84 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
49,768,263 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
592,479 ครั้ง
ช่อง : อีจ๊ะ Channel
ผู้ติดตาม : 600,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 84 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 49,768,263 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 592,479 ครั้ง
สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น!!!! ไม่มีสาระนะซิสส์
ตัวอย่าง VDO ของช่อง อีจ๊ะ Channel