ช่อง
อีจ๊ะ Channel
ผู้ติดตาม
830,000 คน
จำนวนวีดีโอ
159 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
87,546,314 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
550,606 ครั้ง
ช่อง : อีจ๊ะ Channel
ผู้ติดตาม : 830,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 159 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 87,546,314 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 550,606 ครั้ง
สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น!!!! ไม่มีสาระนะซิสส์
ตัวอย่าง VDO ของช่อง อีจ๊ะ Channel