ช่อง
Gluta Story
ผู้ติดตาม
1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ
401 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
167,465,630 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
417,620 ครั้ง
ช่อง : Gluta Story
ผู้ติดตาม : 1,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 401 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 167,465,630 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 417,620 ครั้ง
กลูต้าจากหมาหลงสู่ถนนหมานางแบบ
กอลลั่มจากหมาจรสู่ถนนหมาอ้วน อ่าว
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gluta Story