ช่อง
Gluta Story
ผู้ติดตาม
1,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ
483 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
230,681,746 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
477,602 ครั้ง
ช่อง : Gluta Story
ผู้ติดตาม : 1,250,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 483 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 230,681,746 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 477,602 ครั้ง
กลูต้าจากหมาหลงสู่ถนนหมานางแบบ
กอลลั่มจากหมาจรสู่ถนนหมาอ้วน อ่าว
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gluta Story
I will follow you
27 days ago
อัพขั้น
115 days ago
AVAMAH
161 days ago