ช่อง
Gluta Story
ผู้ติดตาม
968,000 คน
จำนวนวีดีโอ
306 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
127,475,933 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
416,588 ครั้ง
ช่อง : Gluta Story
ผู้ติดตาม : 968,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 306 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 127,475,933 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 416,588 ครั้ง
กลูต้าจากหมาหลงสู่ถนนหมานางแบบ
กอลลั่มจากหมาจรสู่ถนนหมาอ้วน อ่าว
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gluta Story