ช่อง
มนต์แคน แก่นคูน OFFICIAL
ผู้ติดตาม
2,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ
125 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
804,851,710 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,438,814 ครั้ง
ช่อง : มนต์แคน แก่นคูน OFFICIAL
ผู้ติดตาม : 2,120,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 125 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 804,851,710 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,438,814 ครั้ง
ติดต่องาน 0914192645
ตัวอย่าง VDO ของช่อง มนต์แคน แก่นคูน OFFICIAL