ช่อง
มนต์แคน แก่นคูน OFFICIAL
ผู้ติดตาม
2,270,000 คน
จำนวนวีดีโอ
134 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
890,524,054 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,645,702 ครั้ง
ช่อง : มนต์แคน แก่นคูน OFFICIAL
ผู้ติดตาม : 2,270,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 134 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 890,524,054 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,645,702 ครั้ง
ติดต่องาน 0914192645
ตัวอย่าง VDO ของช่อง มนต์แคน แก่นคูน OFFICIAL