ช่อง
Four Sakonrut
ผู้ติดตาม
588,000 คน
จำนวนวีดีโอ
244 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
62,908,122 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
257,820 ครั้ง
ช่อง : Four Sakonrut
ผู้ติดตาม : 588,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 244 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 62,908,122 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 257,820 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Four Sakonrut
26 July BE 2564
680 days ago