ช่อง
Four Sakonrut
ผู้ติดตาม
487,000 คน
จำนวนวีดีโอ
147 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
44,846,997 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
305,082 ครั้ง
ช่อง : Four Sakonrut
ผู้ติดตาม : 487,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 147 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 44,846,997 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 305,082 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Four Sakonrut
26 July BE 2564
133 days ago