ช่อง
KHONG JUE
ผู้ติดตาม
641,000 คน
จำนวนวีดีโอ
368 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
74,006,562 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
201,105 ครั้ง
ช่อง : KHONG JUE
ผู้ติดตาม : 641,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 368 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 74,006,562 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 201,105 ครั้ง
เป็นช่องที่ขงจื๊อจะทำอะไรก็ได้
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KHONG JUE