ช่อง
KHONG JUE
ผู้ติดตาม
494,000 คน
จำนวนวีดีโอ
280 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
63,249,621 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
225,892 ครั้ง
ช่อง : KHONG JUE
ผู้ติดตาม : 494,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 280 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 63,249,621 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 225,892 ครั้ง
เป็นช่องที่ขงจื๊อจะทำอะไรก็ได้
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KHONG JUE