ช่อง
KHONG JUE
ผู้ติดตาม
624,000 คน
จำนวนวีดีโอ
344 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
70,006,897 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
203,508 ครั้ง
ช่อง : KHONG JUE
ผู้ติดตาม : 624,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 344 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 70,006,897 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 203,508 ครั้ง
เป็นช่องที่ขงจื๊อจะทำอะไรก็ได้
ตัวอย่าง VDO ของช่อง KHONG JUE