ช่อง
หัวกรวย
ผู้ติดตาม
711,000 คน
จำนวนวีดีโอ
402 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
73,162,696 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
181,997 ครั้ง
ช่อง : หัวกรวย
ผู้ติดตาม : 711,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 402 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 73,162,696 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 181,997 ครั้ง
เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดผมทรงต่างๆ และให้ความบันเทิงเกี่ยวกับ "ช่างตัดผมสุดปั่น"คนนนี้ครับผม
ตัวอย่าง VDO ของช่อง หัวกรวย