ช่อง
หัวกรวย
ผู้ติดตาม
542,000 คน
จำนวนวีดีโอ
306 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
46,329,524 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
151,404 ครั้ง
ช่อง : หัวกรวย
ผู้ติดตาม : 542,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 306 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 46,329,524 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 151,404 ครั้ง
เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดผมทรงต่างๆ และให้ความบันเทิงเกี่ยวกับ "ช่างตัดผมสุดปั่น"คนนนี้ครับผม
ตัวอย่าง VDO ของช่อง หัวกรวย