ช่อง
หัวกรวย
ผู้ติดตาม
794,000 คน
จำนวนวีดีโอ
512 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
96,590,791 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
188,654 ครั้ง
ช่อง : หัวกรวย
ผู้ติดตาม : 794,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 512 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 96,590,791 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 188,654 ครั้ง
เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดผมทรงต่างๆ และให้ความบันเทิงเกี่ยวกับ "ช่างตัดผมสุดปั่น"คนนนี้ครับผม
ตัวอย่าง VDO ของช่อง หัวกรวย