ช่อง
FAROSE CHANNEL
ผู้ติดตาม
346,000 คน
จำนวนวีดีโอ
128 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
43,980,362 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
343,597 ครั้ง
ช่อง : FAROSE CHANNEL
ผู้ติดตาม : 346,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 128 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 43,980,362 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 343,597 ครั้ง
ไกลบ้าน, ช่างเชื่อม, ฟังให้, ไปเรื่อย, และล่าสุด People you may know
ตัวอย่าง VDO ของช่อง FAROSE CHANNEL