ช่อง
FAROSE CHANNEL
ผู้ติดตาม
698,000 คน
จำนวนวีดีโอ
245 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
118,816,109 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
484,964 ครั้ง
ช่อง : FAROSE CHANNEL
ผู้ติดตาม : 698,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 245 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 118,816,109 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 484,964 ครั้ง
ไกลบ้าน, ช่างเชื่อม, ฟังให้, ไปเรื่อย, และล่าสุด People you may know
ตัวอย่าง VDO ของช่อง FAROSE CHANNEL