ช่อง
FAROSE CHANNEL
ผู้ติดตาม
643,000 คน
จำนวนวีดีโอ
206 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
100,569,933 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
488,204 ครั้ง
ช่อง : FAROSE CHANNEL
ผู้ติดตาม : 643,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 206 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 100,569,933 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 488,204 ครั้ง
ไกลบ้าน, ช่างเชื่อม, ฟังให้, ไปเรื่อย, และล่าสุด People you may know
ตัวอย่าง VDO ของช่อง FAROSE CHANNEL