ช่อง
Tump Yung
ผู้ติดตาม
461,000 คน
จำนวนวีดีโอ
215 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
43,814,381 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
203,788 ครั้ง
ช่อง : Tump Yung
ผู้ติดตาม : 461,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 215 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 43,814,381 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 203,788 ครั้ง
ผลิตสื่อโดย : ZAP LIE PRODUCTION Ltd. (บริษัท แซ่บหลาย โปรดักชั่น จำกัด)
ติดต่องานได้ที่ E-Mail : zapmobilephone@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Tump Yung