ช่อง
Tump Yung
ผู้ติดตาม
682,000 คน
จำนวนวีดีโอ
379 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
91,193,069 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
240,615 ครั้ง
ช่อง : Tump Yung
ผู้ติดตาม : 682,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 379 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 91,193,069 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 240,615 ครั้ง
ผลิตสื่อโดย : ZAP LIE PRODUCTION Ltd. (บริษัท แซ่บหลาย โปรดักชั่น จำกัด)
ติดต่องานได้ที่ E-Mail : zapmobilephone@gmail.com
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Tump Yung