ช่อง
CHERRYCHU
ผู้ติดตาม
239,000 คน
จำนวนวีดีโอ
140 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
16,672,845 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
119,092 ครั้ง
ช่อง : CHERRYCHU
ผู้ติดตาม : 239,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 140 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 16,672,845 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 119,092 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง CHERRYCHU