ช่อง
Thanks For Watching
ผู้ติดตาม
3,850,000 คน
จำนวนวีดีโอ
3,982 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,074,749,592 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
521,032 ครั้ง
ช่อง : Thanks For Watching
ผู้ติดตาม : 3,850,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 3,982 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,074,749,592 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 521,032 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Thanks For Watching