ช่อง
Thanks For Watching
ผู้ติดตาม
3,410,000 คน
จำนวนวีดีโอ
3,293 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,620,200,523 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
492,014 ครั้ง
ช่อง : Thanks For Watching
ผู้ติดตาม : 3,410,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 3,293 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,620,200,523 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 492,014 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Thanks For Watching