ช่อง
Zim Zim DIY
ผู้ติดตาม
197,000 คน
จำนวนวีดีโอ
354 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
22,146,129 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
62,560 ครั้ง
ช่อง : Zim Zim DIY
ผู้ติดตาม : 197,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 354 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 22,146,129 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 62,560 ครั้ง
รีวิว และ อธิบายหลักการทำงานของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ
ทำสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y ด้วยตัวเอง
ทดสอบ ทดลอง ให้กระจ่าง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Zim Zim DIY