ช่อง
Zim Zim DIY
ผู้ติดตาม
234,000 คน
จำนวนวีดีโอ
389 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
28,114,659 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
72,274 ครั้ง
ช่อง : Zim Zim DIY
ผู้ติดตาม : 234,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 389 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 28,114,659 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 72,274 ครั้ง
รีวิว และ อธิบายหลักการทำงานของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ , อุปกรณ์ไฟฟ้า ต่างๆ
ทำสิ่งประดิษฐ์ D.I.Y ด้วยตัวเอง
ทดสอบ ทดลอง ให้กระจ่าง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Zim Zim DIY