ช่อง
Brathida
ผู้ติดตาม
173,000 คน
จำนวนวีดีโอ
121 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
15,412,884 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
127,379 ครั้ง
ช่อง : Brathida
ผู้ติดตาม : 173,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 121 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 15,412,884 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 127,379 ครั้ง
ติดต่อ
คุณเอ๋ 095-3696229
คุณอ้อม 081-8452444
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Brathida