ช่อง
น้าหนวด
ผู้ติดตาม
363,000 คน
จำนวนวีดีโอ
326 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
40,739,745 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
124,969 ครั้ง
ช่อง : น้าหนวด
ผู้ติดตาม : 363,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 326 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 40,739,745 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 124,969 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้าหนวด