ช่อง
น้าหนวด
ผู้ติดตาม
331,000 คน
จำนวนวีดีโอ
273 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
33,734,835 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
123,571 ครั้ง
ช่อง : น้าหนวด
ผู้ติดตาม : 331,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 273 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 33,734,835 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 123,571 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง น้าหนวด