ช่อง
ช่องคุณเอม
ผู้ติดตาม
680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
255 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
61,844,205 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
242,526 ครั้ง
ช่อง : ช่องคุณเอม
ผู้ติดตาม : 680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 255 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 61,844,205 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 242,526 ครั้ง
ช่องนี้ เป็นช่องส่วนตัวของเอมเองนะคร้าาา
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ช่องคุณเอม
ขอบคุณ
83 days ago
HBD 2 me ?
111 days ago
สรุป
141 days ago