ช่อง
ช่องคุณเอม
ผู้ติดตาม
694,000 คน
จำนวนวีดีโอ
271 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
65,907,381 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
243,201 ครั้ง
ช่อง : ช่องคุณเอม
ผู้ติดตาม : 694,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 271 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 65,907,381 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 243,201 ครั้ง
ช่องนี้ เป็นช่องส่วนตัวของเอมเองนะคร้าาา
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ช่องคุณเอม
ขอบคุณ
157 days ago
HBD 2 me ?
184 days ago
สรุป
215 days ago