ช่อง
กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่
ผู้ติดตาม
1,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,151 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
425,760,585 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
369,905 ครั้ง
ช่อง : กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่
ผู้ติดตาม : 1,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,151 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 425,760,585 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 369,905 ครั้ง
ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกาลครั้งหนึ่งตลอดไปครับ❤️
ตัวอย่าง VDO ของช่อง กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่