ช่อง
กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่
ผู้ติดตาม
1,060,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,039 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
399,914,871 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
384,904 ครั้ง
ช่อง : กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่
ผู้ติดตาม : 1,060,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,039 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 399,914,871 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 384,904 ครั้ง
ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกาลครั้งหนึ่งตลอดไปครับ❤️
ตัวอย่าง VDO ของช่อง กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่