ช่อง
กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่
ผู้ติดตาม
1,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ
948 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
376,758,655 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
397,425 ครั้ง
ช่อง : กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่
ผู้ติดตาม : 1,010,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 948 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 376,758,655 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 397,425 ครั้ง
ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวกาลครั้งหนึ่งตลอดไปครับ❤️
ตัวอย่าง VDO ของช่อง กาลครั้งหนึ่ง By โค้ก ซีโร่