ช่อง
Sandwish Media
ผู้ติดตาม
316,000 คน
จำนวนวีดีโอ
177 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
46,709,785 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
263,897 ครั้ง
ช่อง : Sandwish Media
ผู้ติดตาม : 316,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 177 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 46,709,785 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 263,897 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Sandwish Media
Good Old Day 3
26 days ago