ช่อง
1412
ผู้ติดตาม
8,310,000 คน
จำนวนวีดีโอ
332 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
357,968,549 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,078,219 ครั้ง
ช่อง : 1412
ผู้ติดตาม : 8,310,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 332 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 357,968,549 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,078,219 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 1412
16/9/65 What City
79 days ago
14/9/65 Last City
81 days ago