ช่อง
1412 CH
ผู้ติดตาม
8,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,339 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,528,284,509 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,141,363 ครั้ง
ช่อง : 1412 CH
ผู้ติดตาม : 8,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,339 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,528,284,509 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,141,363 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 1412 CH
16/9/65 What City
442 days ago
14/9/65 Last City
444 days ago