ช่อง
1412 CH
ผู้ติดตาม
8,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,285 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,507,888,942 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,173,454 ครั้ง
ช่อง : 1412 CH
ผู้ติดตาม : 8,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,285 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,507,888,942 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,173,454 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง 1412 CH
16/9/65 What City
256 days ago
14/9/65 Last City
258 days ago