ช่อง
U.U eung
ผู้ติดตาม
1,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ
90 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
139,773,802 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,553,042 ครั้ง
ช่อง : U.U eung
ผู้ติดตาม : 1,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 90 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 139,773,802 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,553,042 ครั้ง
Hi I'm Ungeung (อุงเอิง)
See the good in all things ?
? For work : pls contact mail : uueung.dm@gmail.com ???

ตัวอย่าง VDO ของช่อง U.U eung